• hr
  • en
  • de
  • it
  • ru

Strategije i zakonodavni okvir

Na sljedećim web-stranicama pročitajte relevantne strateške planove i zakone u sektoru malog i srednjeg poduzetništva:

Na sljedećim Internet stranicama upoznajte se sa zakonodavnim okvirom u području dodjele bespovratnih potpora:

Ostali relevantni zakoni: