• hr
  • en
  • de
  • it
  • ru

Informacije o potporama drugih državnih institucija

Osim HAMAG BICRO-a bespovratne potpore dodjeljuju i druga tijela državne i javne uprave.

Više informacija saznajte na web-stranicama niže navedenih institucija.

 

MINISTARSTVO PODUZETNIŠTVA I OBRTA

Ministarstvo poduzetništva i obrta temeljem Programa poticanja malog i srednjeg poduzetništva Poduzetnički impuls 2013. financijski potpomaže malo i srednje poduzetništvo dodjelom bespovratnih potpora.

HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE

Hrvatski zavod za zapošljavanje provodi niz mjera aktivne politike zapošljavanja.

MINISTARSTVO TURIZMA

Ministarstvo turizma sufinancira projekte vezane uz unaprjeđenje turističkih sadržaja, organiziranje manifestacija i slično.

MINISTARSTVO KULTURE

Ministarstvo kulture sufinancira projekte održavanja i promicanja hrvatske kulturne baštine te razvoja kulturnog stvaralaštva.

FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost financijski potiče projekte energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije.

HRVATSKI INSTITUT ZA TEHNOLOGIJU

Hrvatski institut za tehnologiju provodi programe kojima se potiču primijenjena istraživanja u području tehnologije te istraživačke projekte koji po završetku istraživačke faze teže daljnjoj komercijalizaciji.

MINISTARSTVO REGIONALOG RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije sufinancira projekte vezane uz regionalni razvoj te nudi informacije o mogućnostima povlačenja sredstava iz EU fondova.

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

Ministarstvo poljoprivrede potiče hrvatske poljoprivredinke putem brojnih instrumenata dodjele  bespovratnih sredstava.

AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju provodi mjere nacionalnih potpora i pretpristupnih programa za poljoprivredu i ruralni razvoj te po ulasku u Europsku uniju i mjere Zajedničke poljoprivredne politike Europske unije.

MINISTARSTVO BRANITELJA   

Ministarstvo brantelja potiče zapošljavanje i samozapošljavanje hrvatskih branitelja i djece poginulih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja te podupire rad braniteljskih zadruga.

 Pregled ne uključuje sve davatelje državnih potpora.