• hr
  • en
  • de
  • it
  • ru

IRCRO

1. Koji poduzetnici mogu prijaviti svoj projekt u program IRCRO?

Program IRCRO je namijenjen mikro, malim i srednjim poduzetnicima koji aktivno posluju. Fizičke osobe mogu se prijaviti u program no u slučaju pozitivne evaluacije moraju otvoriti trgovačko durštvo s kojim se potpisuje ugovor.

2. Tko su to znanstveno-istraživački partneri koji mogu biti uključeni u program IRCRO?

Znanstveno-istraživački partneri su sve javne i privatne znanstveno-istraživačke organizacije koje imaju odgovarajuću strukturu i potrebna znanja za provedbu predloženog projekta.

3. Da li poduzeće odnosno Natjecatelj kad prijavljuje svoj projekt u program IRCRO treba imati već ugovorenu suradnju s znanstveno istraživačkim partnerom?

Kod prijave u program IRCRO Natjecatelj mora navesti odabranu znanstveno-istraživačku instituciju (ZII) s kojom će definirati istraživačko-razvojne aktivnosti što znači da suradnja treba biti dogovorena. Međutim, da bi se pristupilo potpisivanju ugovora o financiranju između Natjecatelja i agencije HAMAG-BICRO, Natjecatelj je dužan agenciji dostaviti potpisan ugovor o suradnji sa ZII koji će biti jedan od Aneksa Ugovoru o financiranju.

4. Kako treba izgledati ugovor između Natjecatelja i ZII kojim bi se definirala njihova međusobna prava i obveze?

Primjer takvog ugovora koji je prihvatljiv agenciji nalazi se na:

 http://www.hamagbicro.hr/inovacije/privatni-sektor/ircro/dokumenti/

5. Koji je minimalni, a koji je maksimalni iznos kojeg Natjecatelji mogu zatražiti iz programa IRCRO?

Minimalni iznos nije egzaktno definiran, no maksimalni iznosi 900.000 kn po pojedinom projektu. Važno je napomenuti da program IRCRO omogućava sufinanciranje projekta do 50% iznosu ukupne vrijednosti projekta i do maksimalno 900.000 kn, dok je ostatak potrebnih sredstava dužan osigurati sam Natjecatelj iz vlastitih izvora.

7. Da li su sredstva iz programa IRCRO bespovratna?

Da, sredstva iz programa IRCRO su  bespovratna.

8. Da li se sredstvima programa IRCRO može financirati kupnja nekretnine?

Ne, financijska sredstva programa IRCRO nisu namijenjena za financiranje kupnje nekretnina i takvi zahtjevi su potpuno neprihvatljivi za program IRCRO.

9. Koji su to prihvatljivi troškovi koji se mogu pokriti sredstvima programa IRCRO?

Troškovi plaća razvojnog tima, razvojna oprema, razvojne usluge, troškovi putovanja vezani isključivo uz projekt koji se želi razviti i ostali troškovi.

10. Da li je za program IRCRO prihvatljivo da razvoj novog ili poboljšanje postojećeg proizvoda, usluge ili procesa traje duže od 24 mjeseca, a time i korištenje sredstava iz programa IRCRO?

Prihvatljivi projekti koji će se financirati iz programa IRCRO trebaju se provesti u roku od 24 mjeseca. Korištenje sredstava iz programa IRCRO moguće je samo u roku od 24 mjeseca.