• hr
  • en
  • de
  • it
  • ru

Održan „First Interregional Capitalization Seminar“ u Karlstadu

4.-6. travnja 2017. godine u švedskom je gradu Karlstadu održan prvi međuregionalni sastanak partnera KISS ME projekta, financiranog iz Programa Interreg Europe. Na seminaru su, uz predstavnike Hrvatske agencije za malo gospodarstvo inovacije i investicije (HAMAG-BICRO),  sudjelovali i projektni partneri, predstavnici Euregio RhineWaal (DE), EGTC PyreneesMediterranean (FR), Hedmark County Council (NO) te domaćin Värmland County Administrative Board (SE). U sklopu seminara projektni su partneri prezentirali stanje vezano za suradnju poduzeća na svojim pograničnim područjima te informirmirali partnere o organizaciji i provođenju instrumenta politika.

Projekt KISS ME ima za cilj ojačati inovacijske kapacitete malih i srednjih poduzeća uspoređujući pristupe četiri različita pogranična područja i razmjenom alata poboljšati instrumente politika s ciljem poticanja inovacija u malim i srednjim poduzećima u svakoj regiji. Također, raspravljalo se i o ključnim novim koracima u projektu. Radni sastanci su popraćeni obilaskom Karlstad inovacijskog parka i Sveučilišta Karlstad. Projektni partneri će se ponovno sastati na Kick off sastanku krajem lipnja kada će se uključiti i bitni dionici projekta. Rezultati projekta bit će uvođenje novih inovacijskih alata u svakoj prekograničnoj regiji, što će rezultirati velikim brojem MSP-ova koji će profitirati korištenjem najbolje prakse razrađene kroz projekt. Jačanjem kapaciteta organizacije koje sudjeluju u projektu, kao i regionalnih aktera, potaknut će se mala i srednja poduzeća da se uključe u INTERREG prekograničnu suradnju.

Više na stranicama http://www.interregeurope.eu/kissme