• hr
  • en
  • de
  • it
  • ru

Najava javnog predstavljanja Plana upravljanja okolišem za projekt „Prenosivo postrojenje za zbrinjavanje otpadnih muljeva – MID MIXP“ 23.3.2017.

Datum početka konzultacija 13.3.2017.

Sukladno dokumentu Okvir za upravljanje okolišem (Environmental Management Framework – EMF) Drugog projekta tehnologijskog razvoja (Science and Technology Project, STPII), objavljujemo Plan upravljanja okolišem za potprojekt kategorije B+ „Prenosivo postrojenje za zbrinjavanje otpadnih muljeva – MID MIXP“ broj projekta RAZ-013_2015 natjecatelja „Astra international- inženjering d.o.o.

Predmetni potprojekt provodi se u okviru programa RAZUM u okviru Komponente B.1. projekta STPII te stoga podliježe zahtjevima i procedurama zaštite okoliša Svjetske banke, u skladu s dokumentom Okvir za upravljanje okolišem izrađenim za cjeloviti projekt. Potprojekt “Prenosivo postrojenje za zbrinjavanje otpadnih muljeva – MID MIXP” je u skladu s navedenim politikama zaštite okoliša Svjetske banke klasificiran kao projekt B+ kategorije zbog svog potencijalnog utjecaja na okoliš te je za njega izrađen ovaj Plan utjecaja na okoliš s Planom praćenja svojih aktivnosti.

Osim na ovoj web adresi, predmetni Plan upravljanja okolišem dostupan je na uvid građanstvu na porti agencije HAMAG-BICRO, Ksaver 208, 10000 Zagreb.

Svoje mišljenje i/ili pitanja u vezi s objavljenim Planom možete dostaviti u roku od 2 tjedna, do 27. ožujka 2017. na sljedeću adresu elektroničke pošte:

razum@hamagbicro.hr  

ili poštom na adresu:

Voditelj programa RAZUM

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije

Ksaver 208

10000 Zagreb

Javno predstavljanje Plana upravljanja okolišem (PUO) bit će 23.03.2017. u vremenu od 14:00 – 16:00 sati u prostorijama HAMAG-BICRO-a, Ksaver 208, Zagreb.