• hr
 • en
 • de
 • it
 • ru

Smart Factory Hub

SMART FACTORY HUB je projekt financiran od strane Interreg Danube Transnational Programme kojim se želi unaprijediti istraživanje i razvoj te uvjeti poslovnih politika međunarodne suradnje u prerađivačkoj industriji.

Opis projekta

Prerađivačka industrija predstavlja generator istraživanja i razvoja, inovacija, rasta i zapošljavanja. S obzirom na povećan pritisak na proizvođače (povećan kapacitet proizvodnje u niskobudžetnim gospodarstvima te povećana razina sofisticiranosti lanaca opskrbe u visokobudžetnim gospodarstvima), glavni cilj jest poboljšanje okvirnih uvjeta za inovacije u području PAMETNE PROIZVODNJE. Rezultat jest poboljšana suradnja između istraživanja i razvoja te poslovanja, gdje će se temeljeno na RIS3 usmjerenom modelu četverostruke zavojnice partneri orijentirati ka pronalasku novih rješenja u sljedeća 3 područja: primjenom novih tehnologija, primjenom Lean proizvodnog procesa te primjenom učinkovitog upravljačkog sustava ljudskih resursa. Glavni učinci su: 1) zajednički transnacionalni RIS3 usmjeren model pametne proizvodnje sa akcijskim planom i 2) nacrt testiranja – implementacija pilota inovativnih, opskrbno (TransferLab) i potraživački (PolicyLab) vođenih akcija temeljenih na platformi znanja, matrici profila suradnje i središtu učenja tehnoloških udruženja. Projekt je financiran dijelom iz ERDF-a, dijelom iz IPA-e i dijelom iz sredstava zajednice.

Cilj projekta

Cilj projekta je poboljšanje okvirnih uvjeta inovacija u području pametne proizvodnje, temeljem RIS3 usmjerenog modela. Projekt će stoga doprinijeti višem stupnju teritorijalne integracije izuzetno heterogene dunavske regije razvojem i implementacijom strateških okvira i zajedničkih perspektiva u području novih rješenja u prerađivačkoj industriji u kojoj se djelovanje ne može učinkovito primijeniti bez transnacionalnog okvira. Prema utvrđenoj osviještenosti zajedničkih potreba, izazova i prilika, pilot akcije omogućit će dionicima razvoj novih pristupa na zajedničkoj osnovi. Projektni partneri žele prihvatiti ove izazove slijedeći interdisciplinarni i model »četverostruke zavojnice« testirajući model pametne proizvodnje koji će se prikazati pomoću pilota „odozdo prema gore“ i „odozgo prema dolje“. S razvijenim okvirom, alatima i uslugama te konkretnim pilotima projekt će pokazati jake komplementarnosti sa širim EUSDR-om (EU Strategija za dunavsku regiju).

Kao glavni rezultat projekta predviđa se poboljšana suradnja između istraživanja i poslovanja u području pametne proizvodnje. Projektni partneri će se orijentirati ka pronalasku novih rješenja u područjima primjene novih tehnologija za poboljšanje energetske učinkovitosti, ICT alata za bolji menadžment i praćenje procesa, mehatronike radi smanjenja radnih koraka, kvarova proizvoda i poboljšanja učinkovitosti proizvodnje, zatim poboljšanje proizvodnog procesa putem standarda kvalitete, procesa Lean proizvodnje i upravljanja podataka – učinkovit sustav s ciljem mjerenja efikasnosti i kontroliranja radnih operacija, efikasnosti zaposlenika te zadovoljstva i sustava poticaja izvedbe. Projekt će doprinijeti poboljšanju upravljanja inovacija kroz implementaciju strukture transnacionalne suradnje koja će biti u poziciji da podrži EU Strategiju za dunavsku regiju.

Projektni partneri

 1. Pomurski tehnološki park (Slovenija) – Vodeći partner
 2. Public Agency of the Republic of Slovenia (Slovenija)
 3. Croatian Agency for SMEs, Innovations and Investments – HAMAG-BICRO (HR)
 4. University of Stuttgart (Njemačka)
 5. Stuttgart Region (Njemačka)
 6. PROFACTOR – Industrial operative unit of Upper Austria Research (Austrija)
 7. University of West Bohemia (Češka)
 8. Slovakian Chamber of Commerce (Slovačka)
 9. Panon Business Network (Mađarska)
 10. Fundation CLUSTER FOR INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES (Bugarska)
 11. Technical University of Cluj (Rumunjska)
 12. Chamber of Commerce and Industry of Serbia (Srbija)
 13. Ministry of Economy Republic of Serbia (Srbija)

Trajanje projekta:  30 mjeseci (01/2017 – 06/2019)

Vrijednost projekta:  1.979.184,00 eura, od čega je HAMAG-BICRO-u na raspolaganju 177.014,00 eura.