• hr
  • en
  • de
  • it
  • ru

B LIGHT

Beneficiary Light Grant Shema je shema dodjele bespovratnih sredstava  kojima se financira suradnja malih i srednjih poduzeća na pograničnom području Mađarska – Hrvatska u sklopu Interreg V-A Programa suradnje Mađarska-Hrvatska 2014-2020.

Svaki Light projekt se treba sastojati od najmanje jednog Light partnera s obje strane granice. Svaki Light Partner treba biti registriran ili imati podružnicu tvrtke unutar područja definiranog programom. Light Partneri trebaju pripadati kategoriji malih i srednje velikih poduzeća (MSP) kako je propisano u prilogu 1. uredbe Komisije 651/2014/EU.

Minimalan oblik suradnje na Light Projektu je razvoj zajedničke tehnologije, usluge ili proizvoda nastalih povezivanjem Light Partnera koji djeluju na različitim stranama granice, a radi uspostave nove opskrbne mreže i/ili zajedničkog nastupa na novim tržištima.

Light partneri su MSP korisnici odabrani kroz otvorene natječaje (Light Concepts i Light Project Proposals).

Maksimalni udio ukupnog prihvatljivog troška, koji se može koristiti iz B Light Grant Sheme je 75%, a ostatak iznosa nadopunjavaju sami Light partneri.

Najniži i najviši iznos Light projekta po Light korisniku:

Za Light korisnika Ukupni prihvatljiv trošak
(100%)
Najviša subvencija EFRR-a  (75%)
Najniži iznos  40,000 EUR  30,000 EUR
Najviši iznos  180,000 EUR  135,000 EUR

Prijava projekata i pronalazak partnera vrši se pomoću web platforme B Light projekta.

Više na: Inovacijski programi – B LIGHT