• hr
  • en
  • de
  • it
  • ru

Međunarodna konferencija javne nabave inovacija u Estoniji

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) poziva vas na međunarodnu konferenciju javne nabave inovacija koja će se održati 17. i 18. listopada 2017. u Tallinu, Estoniji. To će ujedno biti i treći „Major eafip Event“.

Teme događanja su:

  • iskustva javne nabave inovacija u Europi;
  • politika i okvir podrške država članica EU u javnoj nabavi inovacija;
  • utjecaj javne nabave inovacija na gospodarstvo;
  • natječaji programa OBZOR 2020 koji podupiru javnu nabavu inovacija i
  • ceremonija dodjele nagrada Procura+ za održivost i javnu nabavu inovacija za 2017. godinu.

Putem inicijative European Assistance For Innovation Procurement (eafip), Europska komisija potiče javne naručitelje diljem Europe na učestalije i bolje korištenje nabave inovacija koje se temelje na ICT rješenjima. Više o inicijativi možete pronaći ovdje.

Ovaj javni događaj namijenjen je kreatorima politika, javnim naručiteljima te inovatorima. Ciljevi konferencije su izgradnja kapaciteta, umrežavanje te dijeljenje iskustava o većim inicijativama javne nabave inovativnih rješenja u području ICT-a diljem Europe, kao i poticanje umrežavanja dionika sa svrhom razgovora o novim idejama, inicijativama i mogućnostima financiranja.

Događaj organiziraju estonsko Predsjedništvo Vijeća EU, Ministarstvo gospodarstva i komunikacija (MEAC) i Opća uprava za komunikacijske mreže, sadržaj i tehnologiju (DG CNECT) s potporom Europskog fonda za regionalni razvoj. Ceremoniju dodjele nagrada Procura+ podupire program OBZOR 2020, a koordinira ICLEI – Lokalne vlasti za održivost.

Program međunarodne konferencije

Konferenciju će dijelom moderirati i Gaynor Whyles, stručnjakinja u području javne nabave inovativnih rješenja koja je kao predavač sudjelovala i na PPI2Innovate radionici u travnju ove godine u organizaciji HAMAG-BICRO-a.

U sklopu konferencije će se paralelno održavati dvije eafip radionice na teme javne nabave inovacija u sektoru okoliša i sektoru energetike. Prisustvovanje na događaju je besplatno, no zbog ograničenih mjesta potrebna je prethodna registracija. Jezik konferencije je engleski.

Više o samom događaju možete pročitati ovdje, a za dodatna pitanja molimo kontaktirajte nas na: ppi2innovate (at) hamagbicro.hr

HAMAG-BICRO provodi projekt PPI2InnovateIzgradnja kapaciteta za poticanje korištenja javne nabave inovativnih rješenja u srednjoj Europi – koji je financiran iz Europskog fonda za regionalni razvoj, u sklopu Programa transnacionalne suradnje Središnja Europa (Interreg CENTRAL EUROPE). Cilj projekta je poticanje korištenja javne nabave inovativnih rješenja od strane javnih naručitelja diljem srednje Europe.