• hr
  • en
  • de
  • it
  • ru

Javna nabava

 

Plan javne nabave za 2017. godinu

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2017. godini

Sukladno članku 21. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11) objavljujemo Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma koji možete pogledati ovdje.

Sukladno članku 20. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11) objavljujemo Plan javne nabave za 2017. godinu koji možete pogledati ovdje.

Plan javne nabave za 2016. godinu

Sukladno članku 20. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13, 13/14), objavljujemo plan javne nabave za 2016. godinu revizija 3 koji možete pogledati ovdje.

Sukladno članku 20. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13, 13/14), objavljujemo plan javne nabave za 2016. godinu revizija 2 koji možete pogledati ovdje.

Sukladno članku 20. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13, 13/14), objavljujemo plan javne nabave za 2016. godinu revizija 1 koji možete pogledati ovdje.

Sukladno članku 20. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13, 13/14), objavljujemo I. IZMJENU/DOPUNU  Plana nabave za 2016. godinu ovdje.

Sukladno članku 20. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11) objavljujemo Plan javne nabave za 2016. godinu koji možete pogledati ovdje.

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

Sukladno članku 21. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11) objavljujemo Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma koji možete pogledati ovdje.

Plan javne nabave za 2015. godinu

Sukladno članku 20. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13, 13/14), objavljujemo I. IZMJENU/DOPUNU  Plana nabave za 2015. godinu ovdje.

Uputu o proceduri stvaranja ugovornih obveza možete preuzeti ovdje.

Sukladno članku 20. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11) objavljujemo Plan javne nabave za 2015. godinu koji možete pogledati ovdje.

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

Sukladno članku 21. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11) objavljujemo Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma koji možete pogledati ovdje.

Plan javne nabave za 2014. godinu

Sukladno članku 20. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13 i 143/13) objavljujemo Plan javne nabave za 2014. godinu koji možete pogledati ovdje.

Plan javne nabave za 2013. godinu

Sukladno članku 20. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11) objavljujemo Plan javne nabave za 2013. godinu koji možete pogledati ovdje.

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

Sukladno članku 21. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11) objavljujemo Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma koji možete pogledati ovdje.

I. Izmjena i dopuna Plana javne nabave za 2012. godinu

Sukladno članku 20. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11) objavljujemo I. Izmjenu i dopunu Plana javne nabave za 2012. godinu koji možete pogledati ovdje.

Plan javne nabave za 2012. godinu

Sukladno članku 20. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11) objavljujemo Plan javne nabave za 2012. godinu koji možete pogledati ovdje.

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja

Sukladno Zaključku Vlade RH od 17. ožujka 2011. godine (NN 32/11) objavljujemo informacije o zaključenim i izvršenim ugovorima o javnoj nabavi čiji pregled možete pogledati ovdje.

Objava sukladno članku 13. st. 9. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11)

HAMAG-BICRO kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektima:

  • PITEX d.o.o., Zagreb, Ivankovačka 10
  • ZELENO NEBO d.o.o., Sesvete, Zagrebačka 140