• hr
  • en
  • de
  • it
  • ru

Energetska obnova zgrada javnog sektora

1. Ciljna grupa

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (u daljnjem tekstu: HAMAG – BICRO) u okviru ovog Jamstvenog programa, sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske o donošenju Programa energetske obnove zgrada javnog sektora za razdoblje 2014. – 2015. godine, KLASA: 022-03/13-04/444, URBROJ: 5030105/20-13-3 od 31. listopada 2013. godine (u daljnjem tekstu: Program Vlade RH), izdaje jamstva za pokriće dijela glavnice kredita subjektima malog gospodarstva koji su kao pružatelji energetske usluge ugovorili Ugovor o energetskom učinku prema Programu Vlade RH i koji udovoljavaju Općim uvjetima za izdavanje jamstava HAMAG – BICRO-a i uvjetima ovog Jamstvenog programa. Jamstva HAMAG – BICRO-a mogu koristiti i novoosnovani subjekti malog gospodarstva (društva posebne namjene) koji su osnovani s namjenom provođenja projekata energetske obnove zgrada, uz izjave osnivača da to društvo neće obavljati druge poslove.

2. Iznos i postotak jamstva

Najviši iznos jamstva je do 15.000.000,00 kn.

Najviši postotak jamstva iznosi 80% glavnice kredita. Najniži postotak jamstva iznosi 10% glavnice kredita.

3. Vrste ulaganja

HAMAG – BICRO u okviru ovog Jamstvenog programa izdaje jamstva za kredite odobrene za financiranje prihvatljivih troškova definiranih Programom Vlade RH.

Kreditor je dužan isplatiti sredstva kredita namjenski, 100% iznosa kredita na žiro-račune vjerovnika.

4. Opći kriteriji prihvatljivosti

Ocjena zadovoljenja kriterija prihvatljivosti provodit će se sukladno Programu Vlade RH i internoj analizi HAMAG – BICRO-a na temelju rizičnosti i procjene boniteta.

5. Instrumenti osiguranja

Kao osiguranje po izdanom jamstvu HAMAG – BICRO će uzimati isključivo zadužnicu pružatelja energetske usluge te njegovih osnivača. Dodatni instrumenti osiguranja neće se uzimati.

6. Ostali uvjeti

Ostali uvjeti pod kojima se izdaju jamstva u okviru ovog Jamstvenog programa propisani su Općim uvjetima za izdavanje jamstava HAMAG – BICRO-a i Programom dodjele državnih potpora.

7. Rok važenja Jamstvenog programa

Jamstveni program važi do iskorištenja kreditnog potencijala vremenski definiranog Programom Vlade RH.