• hr
  • en
  • de
  • it
  • ru

Posebne sektorske dozvole i propisi

Za pojedine djelatnosti zakonom je propisano kako se iste mogu obavljati samo na osnovi suglasnosti, dozvole ili drugog akta državnog tijela ili neke institucije. Ukoliko nema potrebnu posebnu suglasnost, društvo se ne može upisati u trgovački registar za obavljanje takve djelatnosti, a prema tome ne smije je ni obavljati.

Djelatnosti za koje je potrebna suglasnost:

1. Banke
2. Poslovi osiguranja
3. Prijevoz u cestovnom prometu
4. Poslovi ovlaštenog carinskog otpremnika
5. Poslovi državne izmjere i katastra nekretnina
6. Proizvodnja i promet duhana i duhanskih proizvoda
7. Proizvodnja i promet eksplozivnih tvari
8. Energetske djelatnosti
9. Ispitivanje proizvoda
10. Zaštita i očuvanje kulturnih dobara
11. Promet i proizvodnja lijekova i medicinskih sredstava
12. Promet i proizvodnja veterinarskih lijekova i veterinarsko-medicinskih proizvoda
13. Proizvodnja, remont te promet naoružanja i vojne opreme
14. Proizvodnja i promet oružja i streljiva
15. Stručni poslovi zaštite okoliša
16. Stručni poslovi prostornog uređenja
17. Porezno savjetništvo
18. Revizija
19. Razminiranje
20. Telekomunikacijske usluge
21. Veterinarski poslovi
22. Posredovanje pri zapošljavanju
23. Zaštitarska djelatnost
24. Zračni promet