• hr
  • en
  • de
  • it
  • ru

Provedbeni okviri

Poštovani natjecatelji!

Vrjednovanje bilo čega pa tako i Vaših projekata nije jednostavno. To je proces koji zahtjeva puno znanja u vidu rezultata na postavljene razne kriterije evaluacije koji prvenstveno trebaju biti transparentni i jednaki za sve sudionike a potom i kvalitetni, nezavisni, bez sukoba interesa, efikasni, brzo rješivi i optimalni!

U službi SEVU smo svjesni zadaće koje je postavljena pred nas i vođeni marljivošću, profesionalizmom poštivanja struke investicijskog projektiranja i iskustvom skupljenih kroz proteklih osam godina evaluiranja, radimo optimizaciju raspolaganja HAMAG-BICRO izvorima sredstava.

Da bi Vaš projekt bio pozitivno ocijenjen i pri tom dobio što je moguće više ocjena prvenstveno ovisi o kvaliteti materijala koji predajete u HAMAG-BICRO. Da bi kvaliteta bila čim veća u HAMAG-BICRO-u smo organizirali da svaki program ima svoje priručnike za natjecatelje kako bi isti što manje „lutali” i dobili sve informacije na jednom mjestu.

Te materijale zovemo poslovni planovi i njima u HAMAG-BICRO-u pridajemo posebnu pažnju. Način izrade poslovnog plana za određeni projekt nekog HAMAG-BICRO programa opisan je u pripadajućem priručniku tog programa.

Rizici u projektima istraživanja i razvoja su prilično visoki i zato je potrebno prići projektu vrlo sustavno. Iskustvo iz prošlosti je pokazalo da mnogi projekti nisu uspjeli zbog lošeg projektnog planiranja. S druge strane to isto iskustvo je pokazalo da dobro planirani projekti imaju puno veću šansu da uspiju na tržištu.