• hr
  • en
  • de
  • it
  • ru

Obavijest – plan upravljanja okolišem

Tijekom razdoblja javnih konzultacija (13.-27. ožujka 2017.) nije pristigao niti jedan komentar ili upit od strane javnosti vezan za objavljeni PUO. Također, osim predstavnika izrađivača PUO-a gosp. Hrvoja Rajkovića (ASTRA d.o.o.) te predstavnika HAMAG-BICRO-a gđe. Dunje Petercol i gosp. Eduarda Dobrenića, a unatoč pravovremenoj objavi poziva, prezentaciji PUO i sastanku u sklopu javnih konzultacija održanom 27. ožujka u prostorijama HAMAG BICRO-a nisu prisustvovali predstavnici javnosti zbog manjka interesa.

 

 

 

 

 

 

 

 

Arhiva vijesti:

Datum početka konzultacija 13.3.2017.

Sukladno dokumentu Okvir za upravljanje okolišem (Environmental Management Framework – EMF) Drugog projekta tehnologijskog razvoja (Science and Technology Project, STPII), objavljujemo Plan upravljanja okolišem za potprojekt kategorije B+ „Prenosivo postrojenje za zbrinjavanje otpadnih muljeva – MID MIXP“ broj projekta RAZ-013_2015 natjecatelja „Astra international- inženjering d.o.o.

Predmetni potprojekt provodi se u okviru programa RAZUM u okviru Komponente B.1. projekta STPII te stoga podliježe zahtjevima i procedurama zaštite okoliša Svjetske banke, u skladu s dokumentom Okvir za upravljanje okolišem izrađenim za cjeloviti projekt. Potprojekt “Prenosivo postrojenje za zbrinjavanje otpadnih muljeva – MID MIXP” je u skladu s navedenim politikama zaštite okoliša Svjetske banke klasificiran kao projekt B+ kategorije zbog svog potencijalnog utjecaja na okoliš te je za njega izrađen ovaj Plan utjecaja na okoliš s Planom praćenja svojih aktivnosti.

Osim na ovoj web adresi, predmetni Plan upravljanja okolišem dostupan je na uvid građanstvu na porti agencije HAMAG-BICRO, Ksaver 208, 10000 Zagreb.

Svoje mišljenje i/ili pitanja u vezi s objavljenim Planom možete dostaviti u roku od 2 tjedna, do 27. ožujka 2017. na sljedeću adresu elektroničke pošte:

razum@hamagbicro.hr  

ili poštom na adresu:

Voditelj programa RAZUM

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije

Ksaver 208

10000 Zagreb

Javno predstavljanje Plana upravljanja okolišem (PUO) bit će 23.03.2017. u vremenu od 14:00 – 16:00 sati u prostorijama HAMAG-BICRO-a, Ksaver 208, Zagreb.

 

Postojeće stanje listopad 2016.

                Javne konzultacije su zaključene za projekte:

  • Razvoj i predkomercijalizacija BDF – sintetskog biorazgradivog materijala za regeneraciju kosti u ljudi
  • Razvoj komercijalnog prototipa multifinkcionalne nautičke naprave
  • Elektromotor u tehnologiji permanentnih magneta namijenjen pogonu azimutalnog nisko profilnog polu uronjivog brodskog porivnika

 

Datum početka konzultacija 28.12.2015.

Sukladno dokumentu Okvir za upravljanje okolišem Drugog projekta tehnologijskog razvoja, objavljujemo identifikaciju materijala i postupaka te dobre laboratorijske i inženjerske prakse za projekte kategorije B- koji su pozitivno rangirani nakon završene evaluacije projektnih prijava te su zadovoljili uvjete za sufinanciranje.

Opći cilj upravljanja opasnim materijalima je izbjeći ili smanjiti nekontrolirano oslobađanje opasnih tvari ili nezgode (uključujući eksplozije i požar) za vrijeme proizvodnje, rukovanja, pohrane i uporabe.

U nastavku su popunjene Kontrolne liste materijala za Plan upravljanja okolišem (Aneks F. Okvira za upravljanje okolišem) za svaki pojedini projekt te pripadajuća dokumentacija:

Svoje mišljenje i/ili pitanja u vezi sa dostavljenim podacima možete dostaviti u roku od 2 tjedna, do 11. siječnja 2015. na sljedeće adrese elektroničke pošte:

razum@hamagbicro.hr  

ili poštom na adresu:

Voditelj programa RAZUM

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije

Ksaver 208

10000 Zagreb