• hr
  • en
  • de
  • it
  • ru

Obavijest – plan upravljanja okolišem

Postojeće stanje listopad 2016.

                Javne konzultacije su zaključene za projekte:

  • Razvoj i predkomercijalizacija BDF – sintetskog biorazgradivog materijala za regeneraciju kosti u ljudi
  • Razvoj komercijalnog prototipa multifinkcionalne nautičke naprave
  • Elektromotor u tehnologiji permanentnih magneta namijenjen pogonu azimutalnog nisko profilnog polu uronjivog brodskog porivnika

Trenutno nema objavljenih javnih konzultacija

 

Arhiva vijesti:

Datum početka konzultacija 28.12.2015.

Sukladno dokumentu Okvir za upravljanje okolišem Drugog projekta tehnologijskog razvoja, objavljujemo identifikaciju materijala i postupaka te dobre laboratorijske i inženjerske prakse za projekte kategorije B- koji su pozitivno rangirani nakon završene evaluacije projektnih prijava te su zadovoljili uvjete za sufinanciranje.

Opći cilj upravljanja opasnim materijalima je izbjeći ili smanjiti nekontrolirano oslobađanje opasnih tvari ili nezgode (uključujući eksplozije i požar) za vrijeme proizvodnje, rukovanja, pohrane i uporabe.

U nastavku su popunjene Kontrolne liste materijala za Plan upravljanja okolišem (Aneks F. Okvira za upravljanje okolišem) za svaki pojedini projekt te pripadajuća dokumentacija:

Svoje mišljenje i/ili pitanja u vezi sa dostavljenim podacima možete dostaviti u roku od 2 tjedna, do 11. siječnja 2015. na sljedeće adrese elektroničke pošte:

razum@hamagbicro.hr  

ili poštom na adresu:

Voditelj programa RAZUM

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije

Ksaver 208

10000 Zagreb