• hr
  • en
  • de
  • it
  • ru

Prepoznati centri

HAMAG-BICRO provodi program PoC u suradnji s Prepoznatim centrima koji su podrška natjecateljima tijekom cijelog procesa prijavljivanja i implementacije projekta. Projekti se mogu prijaviti isključivo preko Prepoznatog centra, stoga molimo sve zainteresirane natjecatelje neka se za  više informacija o programu PoC obrate najbližem Prepoznatom centru.

PREPOZNATI CENTAR KONTAKT
Sveučilište u Zagrebu

* Centar za istraživanje, razvoj i transfer tehnologije

* NAPOMENA: Centar za istraživanje, razvoj i transfer tehnologije (CIRTT) radi isključivo s natjecateljima koji dolaze od strane znanstvenih organizacija. Prijave koje dolaze od fizičkih osoba, malih i srednjih poduzetnika ljubazno upućujemo da se jave na kontakte drugih Prepoznatih centara.

Kontakt osoba: dr.sc. Vlatka Petrović

Trg maršala Tita 14, 10000 Zagreb
Centar za istraživanje, razvoj i transfer tehnologije* (Centar se nalazi na lokaciji Zvonimirova 8)

T: (01) 4698 164

E: vpetrov@unizg.hr;

http://cirtt.unizg.hr/

 

Tehnološki park Varaždin d.o.o. Kontakt osoba: Karlo Kukec

Zagrebačka 89, 42000 Varaždin

T:: 042 500 051, F: 042 500 052

E: karlo.kukec@tp-vz.hr ; www.tp-vz.hr

STEP RI Znanstveno-tehnologijski park Sveučilišta u Rijeci d.o.o. Kontakt osoba: mr. sc. Neven Tamarut

Radmile Matejčić 10, 51000 Rijeka

T: 051 265 963    F: 051 265 999

E: step-ri@uniri.hr ; www.step.uniri.hr


Tehnološko-inovacijski Centar Međimurje d.o.o. (TICM)
Kontakt osoba: Ivan Plačko

Bana Josipa Jelačića 22, 40000 Čakovec

T: 040 395 542, F: 099 212 0581

E: ivan.placko@ticm.hr ; www.ticm.hr


TERA Tehnopolis d.o.o.
Kontakt osoba: Ana Nikšić

Trg Ljudevita Gaja 6, 31000 Osijek

T: 031 25 1000, F: 031 25 1005

E: ured@tera.hr ; www.tera.hr

Sveučilište u Splitu

Ured za transfer tehnologije

Kontakt osoba: Boško Ljubenkov

Centar za znanstveno-tehnologijski razvitak

Ured za transfer tehnologije

Livanjska 5, 21 000 Split

(Ured se nalazi u Sveučilišnoj knjižnici, R. Boškovića 31, Split)

T: 021 566 882 M: 091 44 33 920,

E: poc@utt.unist.hr, www.utt.unist.hr ,

Ustanova Centar za istraživanje materijala Istarske županije Kontakt osoba: Sanja Kantaruti

Ustanova Centar za istraživanje metala Istarske županije – METRIS (Centar se nalazi na lokaciji Zagrebačka 30, Pula)

T: +385 (0)52 388 110

E: sanja.kantaruti@centarmetris.hr

www.centarmetris.hr

Razvojna agencija Zagreb – TPZ d.o.o. Kontakt osoba: Aleksandar Grozdanić

Plavi ured, Vodnikova 12

T: 01/3667 149

E: aleksandar.grozdanic@plaviured.hr, www.plaviured.hr

Poduzetnički centar Pakrac d.o.o. Marija Stražičić,

Zona male privrede 5

tel. 034 290 653

mob. 099 70 60 280

email: marija@pc-pakrac.hr

web: www.pc-pakrac.hr

 

Ustanova za razvoj kompetencija, inovacija i specijalizacije Zadarske Županije INOVAcija Kontakt osoba: Katarina Colić

Božidara Petranovića 8, 23 000 Zadar

T:, 023 251 150

E:katarina.colic@inovacija-zadar.hr

Institut Ruđer Bošković Kontakt osoba: Radoslav Ostermann

Bijenička cesta 54, Zagreb

T: : +385 1 456 1101

E: Radoslav.Ostermann@irb.hr , www.irb.hr

Poduzetnički inkubator BIOS d.o.o Kontakt osoba: Bela Ikotić

J.J. Strosmayera 341, 31000 Osijek

T:031 209 955;

E: bela.ikotic@inkubator.hr , www.inkubator.hr