• hr
  • en
  • de
  • it
  • ru

Obavijest – plan upravljanja okolišem

Datum početka konzultacija 13.01.2016.

Sukladno dokumentu Okvir za upravljanje okolišem Drugog projekta tehnologijskog razvoja, objavljujemo identifikaciju materijala i postupaka te dobre laboratorijske i inženjerske prakse za projekte kategorije B- koji su pozitivno rangirani nakon završene evaluacije projektnih prijava te su zadovoljili uvjete za sufinanciranje.

Opći cilj upravljanja opasnim materijalima je izbjeći ili smanjiti nekontrolirano oslobađanje opasnih tvari ili nezgode (uključujući eksplozije i požar) za vrijeme proizvodnje, rukovanja, pohrane i uporabe.

U nastavku su popunjene Kontrolne liste materijala za Plan upravljanja okolišem (Aneks F. Okvira za upravljanje okolišem) za svaki pojedini projekt te pripadajuća dokumentacija:

PRINT AND SHAPE PAT. PENDDING integracija UV –led plošnog tiskača i laserskog sustava

Svoje mišljenje i/ili pitanja u vezi sa dostavljenim podacima možete dostaviti u roku od 2 tjedna, do 27. siječnja 2016. na sljedeće adrese elektroničke pošte:

ircro (at) hamagbicro.hr

ili poštom na adresu:

Voditelj programa IRCRO

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije

Ksaver 208

10000 Zagreb

 

Za sljedeće projekte provedene su konzultacije u razdoblju od 22.12.2015. – 05.01.2016.

Pametni upravljač električnih motora –SEFI (Smart Efficient and Flexible Inverter)

Mogućnost iskorištavanja otpadnih tvari u proizvodnji bitumenskih hidroizolacija

Razvoj novih dijagnostičkih reagensa za histopatologiju

Istraživanje genskih predispozicija i razvoj testa za prevenciju sportskih ozljeda GENPrevent

Poboljšanje prehrambene vrijednosti i trajnosti proizvoda sitne plave ribe