• hr
 • en
 • de
 • it
 • ru

Natječaj za program Eurostars 2

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) objavljuje zajednički poziv za međunarodne suradničke projekte u program Eurostars-2.

1. Rok za popunjavanje online pretprijave (prema HAMAG-BICRO) 03.07.2017.  do 20h
Rok za ocjenu pretprijava (HAMAG-BICRO) 07.07.2017.*
Obavijesti o dodjeli vouchera za konzultantske usluge pisanja projekta 10.07.2017.*
2. Rok za online punu prijavu (prema EUREKA tajništvu- Bruxelles) 14.09.2017.
3. Rok za dostavu nacionalne dokumentacije (prema HAMAG-BICRO) 21.09.2017.
Odluka o uspješnim prijavama Siječanj 2018.

*Okvirni datumi

O programu

Eurostars je program kojim se potiču mala i srednja poduzeća (MSP) na suradnju sa međunarodnim partnerima u pokretanju istraživačko-razvojnih (IR) aktivnosti. Osnovni kriterij je sudjelovanje minimalno dvije zemlje članice u projektu.

Popis zemalja: www.eurostars-eureka.eu

Ciljevi programa

 • Potaknuti tvrtke na ulaganje u aktivnosti istraživanja i razvoja te na taj način jačati njihov inovacijski kapacitet
 • Potaknuti međunarodnu suradnju poduzetnika
 • Stvoriti temelje za međunarodni tržišni plasman

Natjecatelji

Glavni partner na projektu mora biti malo ili srednje trgovačko društvo[1] koje se bavi istraživanjem i razvojem (R&D performing SME). Uloga razvojno istraživačkih poduzeća u projektu mora biti značajna. Barem 50% ukupnih projektnih troškova vezanih uz IR aktivnosti moraju ostvariti IR poduzeća (‘R&D performing SMEs’), no taj postotak ne može uključivati troškove podugovaranja.

Znanstveno-istraživačke institucije mogu se uključiti u projekt kao vanjski suradnici, ali ne mogu samostalno sudjelovati u projektu niti su član HR konzorcija.  Obrti, fizičke osobe ne mogu sudjelovati u programu. Velika poduzeća mogu sudjelovati jedino uz 100%-tno samostalno financiranje.

Vrijednost financiranja: Max. 200.000 EUR [2] ili do 70 % opravdanih troškova hrvatskog partnera na projektu, ovisno što je manje.

Vremensko trajanje: Max. 36 mjeseci.

Vrsta projekta: Razvoj novog proizvoda, usluge ili procesa

Opravdani troškovi: plaće zaposlenih, oprema i sitni inventar, troškovi usluga, troškovi putovanja, ostali razvojni troškovi.

 1. Pretprijava

HAMAG-BICRO ovim putem omogućava tvrtkama da pošalju ranu verziju svoje prijave kako bi im pomogla sa konkretnim savjetima kako popraviti finalnu punu prijavu za Eurostars program koju ocjenjuju neovisni ocjenjivači EUREKA tajništva (Bruxelles).

Dostava pretprijave nije obavezna,  no na ovaj način imate mogućnost provjeriti koliko je Vaš projekt u skladu s propozicijama programa te dobiti konkretne povratne informacije kako poboljšati Vašu prijavu. Link za pristup ONLINE verziji pretprijave: OVDJE

Pretprijava se popunjava na engleskom jeziku. Kao pomoć prilikom pisanja Pretprijave možete koristiti Word dokument, no pretprijavu je potrebno slati putem online sustava.

 1. Prijava

Prijava se sastoji od 2 koraka:

 1. Online prijava putem popunjavanja Eurostars Obrasca za prijavu (eng. Eurostars Application Form) – https://www.eurostars-eureka.eu/content/apply-funding (do 14.09.2017.)
 2. Nacionalna dokumentacija za hrvatske partnere agenciji HAMAG-BICRO (do 21.09.2017.) prema Priručniku za program Eurostars

Informacije

Sve upite vezane uz program možete slati na eurostars (at) hamagbicro.hr ili na 01 2352 628

Napomene

HAMAG-BICRO zadržava pravo izmjena i dopuna ovog natječaja. Eventualne izmjene i dopune javnog poziva objavit će se na mrežnim stranicama HAMAG BICRO-a (www.hamagbicro.hr).


[1] MSP podrazumijeva mikro, mala i srednja poduzeća u smislu Preporuke 2003/361/EZ od 6. svibnja 2003. EU definicija MSP: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/sme-definition/index_en.htm

[2] Sredstva iz Programa NE SMATRAJU se potporama male vrijednosti („de minimis“ potpore).