• hr
  • en
  • de
  • it
  • ru

Privatni sektor

Programi

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) putem svojih programa želi motivirati privatni i javni sektor na ulaganje u istraživanje i razvoj. U neposrednoj budućnosti, HAMAG-BICRO će dodatno olakšati apsorpciju Strukturnih fondova EU od strane sektora Istraživanja & Razvoja & Inovacija, osobito kad je riječ o privatnim tvrtkama. Agencija dodatni napor ulaže u promicanje BICRO programa široj javnosti kako bi se povećao broj prijavljenih projekata, a time i povećala ukupna produktivnost istraživačkih i inovacijskih aktivnosti u Hrvatskoj.

U HAMAG-BICRO-u tako imamo  program predsjemenskog kapitala, odnosno PoC (Private/Public), koji je na nivou ideje odnosno koncepta, prototipa i zaštite Intelektualnog vlasništva. Ovdje je naglasak na tehnološkom riziku, a glavni kriteriji su tržište i inovativnost.

Program sjemenskog kapitala, RAZUM, je namijenjen razvoju odnosno dolasku do proizvoda i njime pokušavamo eliminirati razvojne rizike. Osim tržišta i inovativnosti kriteriji su još i tim ljudi koji rade na projektu, konkurentska prednost te poslovni model.
Nakon što imamo proizvod, trenutno postoji jaz u financiranju jer nemamo program Rizičnog kapitala (VC fond) koje bi pokrilo trošak investicije u prodaji, marketing i distribuciju, ali i u proizvodnji ukoliko je potrebna.
Kada se gledaju faze s pozicije veličine i načina financiranja govorimo da u preseed fazi dajemo grantove u visini 70% projekta, u seed fazi uvjetne grantove također 70% ( ukoliko se proizvod komercijalizira novac se vraća, u slučaju neuspjeha investirani novac je bespovratan).

Program IRCRO potiče mala i srednja poduzeća na suradnju sa znanstveno istraživačkom institucijom kako bi pokrenuli i ubrzali svoje istraživačko-razvojne aktivnosti. Cilj programa je povezati iskustvo i inovativnost malih i srednjih poduzeća sa znanjem i infrastrukturom koja postoji na istraživačkim institucijama u jedan tržišno ciljani projekt s komercijalnim potencijalom.

EUREKA je europska inicijativa za financiranje tržišno orijentiranih projekata različitih tehnologijskih područja. Ne postoje tematska ograničenja, a projekti se mogu aplicirati za bilo koje tehnološko područje pod uvjetom da imaju civilnu svrhu te da obuhvaćaju razvoj novog proizvoda, procesa ili usluga. EUROSTARS, pak, okuplja i povezuje tvrtke i znanstveno-istraživačke institucije iz 31 zemlje članice inicijative.

U Agenciji također djeluju i nacionalne kontakt osobe za OBZOR 2020. (Horizon 2020), novi program Europske unije za istraživanje i inovacije za razdoblje od 2014. do 2020. godine, čiji je glavni cilj rješavanje društvenih izazova te premošćivanje jaza između istraživanja i tržišta. Tematska područja koja pokrivaju nacionalne kontakt osobe u HAMAG – BICRO-u su „Mala i srednje velika poduzeća“ te „Pristup financijskim sredstvima“.