• hr
  • en
  • de
  • it
  • ru

Javni poziv

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, ovim putem upućuje

JAVNI POZIV

za dostavu prijava za financiranje projekata sredstvima

Programa podrške uredima za transfer tehnologije (UTT Program)

1.     Cilj programa

Cilj Programa je ojačati ulogu ureda za transfer tehnologije (UTT) na sveučilištima i javnim istraživačkim institutima u Hrvatskoj kao središnjih mjesta za poticanje i provedbu aktivnosti transfera tehnologije. Iako se Programom primarno smjera potaknuti komercijalizaciju rezultata istraživanja, očekuje se da će među njegovim rezultatima biti i izgradnja kapaciteta UTT-a. Specifičan cilj Programa podrške uredima za transfer tehnologije je potaknuti komercijalizaciju postojeće zalihe projekata UTT-a na sveučilištima i javnim znanstvenim institutima u Hrvatskoj.

2.      Aktivnosti koje će se financirati iz Programa

Programom je predviđena dodjela bespovratnih sredstava za provedbu projekata transfera tehnologije uredima za transfer tehnologije na javnim sveučilištima i javnim istraživačkim institutima u Republici Hrvatskoj.

Kroz Program će se financirati aktivnosti specifično vezane uz transfer tehnologije kao što su zaštita intelektualnog vlasništva, izrada analize tržišta, razvoj poslovnog plana, izrada strategije intelektualnog vlasništva, troškovi licenciranja, ugovaranje, pravna pitanja, troškovi otvaranja spin-off/spin-out/start-up tvrtki, certificiranje proizvoda, proizvodnja nulte serije proizvoda, dizajn proizvoda i izgradnja brenda.

3.      Financijska alokacija i predviđeno trajanje projekata

Za provedbu Programa planiran je ukupan iznos od 11 milijuna kuna iz proračuna Drugog projekta tehnologijskog razvoja (STP II) koji se financira zajmom Svjetske banke.

Program financira 100% prihvatljivih troškova projekta.

Iznos financiranja može biti između 77.000 i 579.000 kuna po projektu.

Trajanje projekata je ograničeno na maksimalno 18 mjeseci.

Sredstva temeljem ovog Poziva mogu biti dodijeljena odabranim projektima nakon uspješnog završetka restrukturiranja Drugog projekta tehnologijskog razvoja.

4.      Tko se može prijaviti

Prijaviti se mogu UTT-i ili druge organizacijske jedinice koje su osnovane i u nadležnosti hrvatskog javnog sveučilišta ili hrvatskog javnog istraživačkog instituta (kako je definirano člancima 49. i 25. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju), te djeluju kao jedinice odgovorne za aktivnosti transfera tehnologije.

5.      Rok za prijavu

Rok za dostavu prijava u skladu s ovim javnim pozivom je 13. ožujka 2015. godine.

6.      Procedura prijave

Proces prijave odvija se kroz dvije faze: Fazu UTT prijave (Faza 1) i Fazu prijave projekata (Faza 2). U prvoj fazi ocjenjuje se kapacitet UTT-a za provedbu Programa, a u drugoj konkretni projektni prijedlozi.

 

Ovaj se javni poziv odnosi isključivo na podnošenje prijava za Fazu 1.

 

Za Fazu 1 Prijavitelji su pozvani da predaju prijave na način da ispune prijavnu dokumentaciju i istu pošalju putem obične i elektronske pošte na sljedeće adrese:

 

HAMAG-BICRO                                                         E-mail: utt-pp@hamagbicro.hr

Za natječaj UTT Program podrške,

Prilaz Gjure Deželića 7,

10 000 Zagreb

NE OTVARATI

 

Nakon objave rezultata evaluacije u sklopu Faze 1, uspješnim Prijaviteljima biti će omogućen pristup prijavnim dokumentima za Fazu 2, preko direktne poveznice na mrežnim stranicama HAMAG-BICRO-a. Predviđeni datum otvaranja javnog poziva za Fazu 2 – fazu dostave projektnih prijedloga je 1. travnja 2015.

7.      Prijavna dokumentacija za Fazu 1

Prijavitelj je – u sklopu Faze 1-faze UTT prijave – dužan dostaviti sljedeću dokumentaciju:

  1. Poslovni plan i plan održivosti, za razdoblje do kraja 2017. godine; i
  2. Formalno popratno pismo.

 

Oba dokumenta moraju biti potpisana od strane ovlaštene osobe, te supotpisana od strane voditelja ureda/jedinice Prijavitelja. Obrazac za izradu Poslovnog plana i plana održivosti dostupan je kao dio prijavne dokumentacije za Fazu 1.

Svaki je Prijavitelj odgovoran za potpunost i točnost vlastite prijave. Prijavni obrazac/Poslovni plan i plan održivosti osmišljen je kako bi se prikupile osnovne informacije potrebne za procjenu zadovoljava li Prijavitelj uvjete Programa.

8.      Priručnik za operativne postupke Programa

Detaljnije informacije o UTT Programu, procedurama prijave i evaluacije i uvjetima financiranja dane su u „Priručniku za operativne postupke Programa podrške uredima za transfer tehnologije“. Priručnik i prijavna dokumentacija dostupni su na mrežnim stranicama HAMAG-BICRO-a (www.hamagbicro.hr).

Eventualne upite vezano uz UTT Program moguće je uputiti putem e-maila, na adresu utt-pp@hamagbicro.hr.

HAMAG BICRO zadržava pravo izmjena i dopuna ovog javnog poziva. Eventualne izmjene i dopune javnog poziva objavit će se na mrežnim stranicama HAMAG BICRO-a (www.hamagbicro.hr).

 

Napomena: Za svaki projektni prijedlog predložen za financiranje podnositelji će trebati u tijeku pregovora dokazati da je njihov projekt u skladu s „Okvirom za upravljanje okolišem“, što će biti preduvjet za financiranje. Dokument „Okvir za upravljanje okolišem“ u kojem se opisuju kategorije procjene okoliša dostupan je na mrežnim stranicama agencije HAMAG-BICRO.