• hr
 • en
 • de
 • it
 • ru

POC za znanstvenike

Naziv programa

Program provjere inovativnog koncepta za znanstvenike i istraživače (PoC PUBLIC)

Opis programa

Svrha Programa provjere inovativnog koncepta za znanstvenike i istraživače je omogućiti stvaranje novih na znanju utemeljenih poduzeća sa sjedištem u Republici Hrvatskoj te s potencijalom i sposobnosti za rast i razvoj (tzv. „spin-off“ sa sveučilišta i znanstvenih instituta). Program podupire pretkomercijalizaciju vodećih tehnologija u nastajanju s hrvatskih sveučilišta, istraživačkih instituta te drugih visokoškolskih i znanstveno-istraživačkih ustanova.

Program pomaže znanstvenicima i istraživačima plasirati svoje ideje i izume iz laboratorija na tržište.

Projekti se obično definiraju nakon postignutog inicijalnog rezultata ili spoznaje u laboratoriju, do kojih je istraživač došao tijekom temeljnih i/ili strateških istraživanja. Program financira inovativne projekte s jasnim i jakim potencijalom komercijalizacije te nije izvor financiranja za znanstvene projekte.

Projekt mora biti postavljen tako da mu je u fokusu PoC tj. provjera ili dokazivanje inovativnog koncepta ili ideje za koju se ne zna i nema dokaza je li uopće funkcionira. Dakle, mora postojati tehnološki rizik.

PoC po projektu financira sljedeće aktivnosti:

 • Provjera i zaštita intelektualnog vlasništva
 • Izrada funkcionalnog prototipa
 • Demonstracija tehničke izvedivosti
 • Dodatne aktivnosti (analizu tržišta ili izradu studije isplativosti, izradu koncepata i strategije za razvoj ili komercijalizaciju proizvoda (studija ili plan za komercijalizaciju))
Natjecatelj

Podnositelji prijedloga u okviru ovog programa mogu javne visokoškolske ustanove i javni istraživački instituti.

Prepoznati centri imaju vrlo važnu ulogu u provedbi PoC programa budući ostvaruju prvi kontakt s potencijalnim natjecateljima kojima pomažu u pripremi projekata i u postupku prijave.

Vrijednost financiranja (u HRK)

Program pokriva do 90 % prihvatljivih troškova projekta pri čemu minimalni iznos sufinanciranja iznosi 35.000 HRK a maksimalni 350.000 HRK. Ostatak od 10 % prihvatljivih troškova natjecatelj je dužan osigurati iz vlastitih sredstava ili drugih izvora financiranja.

Sufinanciranje u Programu može trajati do 12 mjeseci.

Status

Od 2010. godine su provedena 4 kruga natječaja.

 • Ugovoreno je 45 projekata.
 • Ugovoreni iznos za PoC Public: 8,4 mil HRK
 • Završen 5. krug natječaja (PoC5)