• hr
  • en
  • de
  • it
  • ru

Info dani “Međunarodna suradnja kroz Eureka i Eurostars program te SME Instrument” u Splitu, Osijeku i Rijeci

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) u suradnji s Europskom poduzetničkom mrežom (EEN) organizira info dane na temu otvorenih natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava iz programa Europske unije:

  • Eureka/ Eurostars,
  • SME Instrument (Obzor 2020.)

Info dani će se održati u Splitu, Osijeku i Rijeci:

  • 20.3.2017. Split – početak u 12h, sjeverna zgrada Sveučilišne knjižnice;
  • 24.3.2017. Osijek – u prostorijama TERA Tehnopolis d.o.o., Trg Ljudevita Gaja 6, Osijek;
  • 27.4.2017. Rijeka – početak u 10h, u znanstveno-tehnologijskom parku Step Ri, učionica na 1. katu.

Očekivano trajanje radionica je oko 2 sata.

Prijave za radionicu u Splitu vrše se preko Google obrasca, prijave za radionicu u Osijeku također preko Google obrasca, a prijave za radionicu u Rijeci je potrebno poslati na mail: suzana.knezevic@uniri.hr

Info dane će voditi Vedran Đidara, nacionalni koordinator projekata EUREKA/Eurostars, Marija Galeković, zamjenica nacionalnog koordinatora projekata EUREKA/Eurostars, i Renato Vrebac, nacionalna kontakt osoba za mala i srednja poduzeća za Obzor 2020.

Za sve dodatne upite, možete se obratiti na: vedran.didara@hamagbicro.hr ili renato.vrebac@hamagbicro.hr

 

EUREKA je program kojim se potiču mala i srednja poduzeća (MSP) na suradnju sa međunarodnim partnerima u pokretanju istraživačko-razvojnih (IR) aktivnosti. Cilj programa je potaknuti tvrtke na ulaganje u aktivnosti istraživanja i razvoja te na taj način jačati njihov inovacijski kapacitet. Sufinanciranje je na razini od 50%, uz maksimalni iznos potpore od 150.000 EUR. Ostale razlike između EUREKE i Eurostarsa saznajte na info danu.

Eurostars je program za istraživanje i razvoj nastao kao zajednička inicijativa EUREKA-e i Europske komisije. Osnovni kriterij je sudjelovanje minimalno dvije zemlje članice. Glavni partner na projektu mora biti malo ili srednje trgovačko društvo koje se bavi istraživanjem i razvojem (R&D performing SME). Najmanje 50% aktivnosti treba provoditi partner koji je R&D performing SME. Ostali partneri na projektu moraju biti mala ili srednja poduzeća. Sufinanciranje je 70% uz maksimalni iznos potpore od 200.000 EUR.

Rok za predaju projektnih prijedloga na sljedeći natječaj je 02. ožujka 2017. do 20.00 h.

SME Instrument je natječaj u okviru programa Obzor 2020, namijenjen visoko inovativnim malim i srednjim poduzećima s velikim potencijalom rasta, koja imaju globalne ambicije drastično promijeniti postojeće stanje na tržištu. SME Instrument provodi se u tri faze, s ciljem preobrazbe disruptivnih ideja u konkretna, inovativna rješenja s europskim i/ili globalnim utjecajem.

Rokovi za predaju projektnih prijedloga (cut-off date) su: Faza 1 – 3. svibnja; Faza 2 – 6. travnja 2017.