• hr
  • en
  • de
  • it
  • ru

TECRINO

logo_01

Opis projekta

TECRINO – Učenje kreativnosti u području cjeloživotnog obrazovanja (Life Long Learning Programme) – LEONARDO DA VINCI, GRUNDTVIG AND DISSEMINATION (2007-2013)

Cilj projekta: Razviti e-learning platformu i edukacijske materijale za odrasle u području kreativnosti i inovativnosti baziranim na sustavnom vođenju kroz procese učenja kreativnog i inovativnog razmišljanja. Sadržajni dio platforme  će se sastojati od multimedijalnih materijala podijeljenih u module i  lekcije  u kojima će biti razrađeni alati i procedure učenja, bazirani na metodologijama koje potiču kreativno razmišljanje poput lateralnog razmišljanja i TRIZ metodologije. Softverski dio platforme bit će kompatibilan s postojećim open source edukacijskim sustavima poput Moodle sustava. Materijali će se podijeiti u dvije skupine: za obuku  predavača  koji se bave edukacijom odraslih,  te  edukacijski materijali direktno namijenjeni studentima. Pod pojmom studenti, smatraju se, osim akademskih studenata, zaposlenici u malim i velikim poduzećima  te učenici u vokacijsko-edukacijskom sektoru.

U prvoj fazi projekta napravljena su nacionalna izvješća svih zemalja partnera na projektu o njihovim nacionalnim strategijama i trenutnim stanjima u VET sektorima, sa posebnim istraživanjem o implementaciji kompetencija vezanih za  razvijanje kreativnosti i inovativnosti studenata. U drugoj fazi projekta koja traje do sredine 2015 će se razvijati e-learning platforma i krenuti sa pilot projektom testiranja platforme. Krajem 2015 će se u Zagrebu održati završna projektna konferencija na kojoj će biti predočeni projektni rezultati.

Projekt je završio 31. siječnja 2016. godine. Vrijednost cijelog projekta bila je 399 tisuća eura, od čega su aktivnosti koje je proveo HAMAG-BICRO financirane sa 43 tisuća eura.

Partneri na projektu

Cipar (projektni koordinator )

Hrvatska

  • Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet ; www.ttf.unizg.hr
  • Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO); www.hamagbicro.hr

Rumunjska

  • Dunarea de Jos” University of Galati – UDJG ; www.ugal.ro 

Poljska

Portugal

Španjolska

Početak projekta
1. siječnja 2014. godine

Završetak projekta
31. siječnja 2016. godine

Vrijednost projekta
398.653,00 € / 3.029.762,00 HRK
43.382,00 € / HRK 329.703,00 HRK za HAMAG-BICRO

www.tecrino-project.eu