• hr
 • en
 • de
 • it
 • ru

FIDES

Opis projekta

FIDES (From IP to Business Developing Environment for Start-up Companies) je bilateralni projekt financiran u okviru IPA prekograničnog Operativnog programa Slovenija Hrvatska 2007-2013. Projektom FIDES želio se izraditi sveobuhvatan pregled inovativnog potencijala u regiji, s aktivnostima koje će poboljšati rad potporne okoline. Edukacija i savjetovanje o pravima intelektualnog vlasništva i mogućnostima njihove implementacije u tehnološke modele malih i srednjih poduzeća doprinijela je realizaciji inovativnih ideja na tržištu. Dvogodišnji projekt FIDES započeo je s aktivnostima u travnju 2011. godine, a završio u ožujku 2013. godine. Ukupna vrijednost projekta iznosila je 876.313,88 eura.

Partneri na projektu

Partneri na projektu su:

 • Javna agencija za tehnološki razvoj (TIA)
 • Pomurski tehnološki park
 • Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper
 • Poslovno-inovacijska agencija Republike Hrvatske – BICRO
 • Fakultet organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu
 • Tehnološki park Varaždin d.o.o.
 • Znanstveno – Tehnologijski Park Sveučilišta u Rijeci

Projektom FIDES želi se izraditi sveobuhvatan pregled inovativnog potencijala u regiji, s aktivnostima koje će poboljšati rad potporne okoline. Edukacija i savjetovanje o pravima intelektualnog vlasništva i mogućnostima njihove implementacije u tehnološke modele malih i srednjih poduzeća doprinijet će se realizaciji inovativnih ideja na tržištu. Dvogodišnji projekt FIDES započeo je s aktivnostima u travnju 2011.

Cilj projekta

BICRO je u sklopu FIDES projekta razvio pilot shemu putem koje će se poduzećima i znanstvenoistraživačkim institucijama financirati usluga konzultanta/zastupnika za zaštitu i upravljanje intelektualnim vlasništvom. Cilj ove sheme je projektima odnosno idejama koje imaju realne mogućnosti komercijalizacije na domaćem i međunarodnom tržištu osigurati odgovarajuću pomoć od strane konzultanta/zastupnika u zaštiti i upravljanju intelektualnim vlasništvom Financirat će se usluge upravljanja intelektualnim vlasništvom koje mogu doprinijeti uspostavljanju kvalitetne strategije za daljnji razvoj samog proizvoda. Svrha ove pilot sheme je naglasiti važnost upravljanja intelektualnim vlasništvom sa ciljem jačanja konkurentnosti, kako samih poduzeća, tako i regije iz koje dolaze.

Znanstvenici i istraživači 1) javna visokoškolska ustanova (prema čl. 49 Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju) 2) javni istraživački instituti (prema čl. 25 Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju) 3) druga znanstvena ili istraživačka organizacija (prema čl. 22 i 23 Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju) Poduzetnici 4) vrlo malo i malo poduzeće (definirano Zakonom o izmjenama i dopunama zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva NN 53/2012) 5) srednje poduzeće (definirano Zakonom o izmjenama i dopunama zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva NN 53/2012) Sjedište prijavitelja projekata se mora nalaziti unutar prihvatljivog područja prema Operativnom programu prekogranične suradnje Slovenija ‐ Hrvatska 2007 ‐ 2013 (OP) koje obuhvaća NUTS 3 regije duž slovensko–hrvatske granice: Grad Zagreb, Istarska županija, Karlovačka županija, Krapinskozagorska županija, Međimurska županija, Primorsko‐goranska županija, Varaždinska županija i Zagrebačka županija.

Namjena ove pilot sheme je financiranje troškova nastalih u postupku zaštite i upravljanje intelektualnim vlasništvom. Zainteresirani prijavitelji popunjavanjem online obrasca, odnosno prijavom svojih projekta u e-bazu dobivaju mogućnost korištenja usluga konzultanta/zastupnika za zaštitu i upravljanje intelektualnim vlasništvom:

– pretraživanje patentnih baza i utvrđivanja stanja tehnike

– izrada i podnošenje nacionalne patentne prijave – prevođenje patentne prijave

– izrada i podnošenje međunarodne patentne prijave (PCT, EPO i sl.).

– usluga licenciranja (npr. izrada licenčnog ugovora)

– ostale usluge vezane za upravljanje intelektualnim vlasništvom (odabir poslovnog modela, izrada strategije zaštite intelektualnog kapitala, zaštita industrijskog dizajna, zaštita žiga…)

Početak projekta

travanj 2011. godine

Završetak projekta

ožujak 2013. godine

Vrijednost projekta

Ukupni proračun projekta: 876.313,88 eura