• hr
 • en
 • de
 • it
 • ru

Smart Factory Hub

SMART FACTORY HUB je projekt financiran od strane Interreg Danube Transnational Programme kojim se želi unaprijediti istraživanje i razvoj te uvjeti poslovnih politika međunarodne suradnje u prerađivačkoj industriji.

Opis projekta

Prerađivačka industrija predstavlja generator istraživanja i razvoja, inovacija, rasta i zapošljavanja. S obzirom na povećan pritisak na proizvođače (povećan kapacitet proizvodnje u niskobudžetnim gospodarstvima te povećana razina sofisticiranosti lanaca opskrbe u visokobudžetnim gospodarstvima), glavni cilj jest poboljšanje okvirnih uvjeta za inovacije u području PAMETNE PROIZVODNJE. Rezultat jest poboljšana suradnja između istraživanja i razvoja te poslovanja, gdje će se temeljeno na RIS3 usmjerenom modelu četverostruke zavojnice partneri orijentirati ka pronalasku novih rješenja u sljedeća 3 područja: primjenom novih tehnologija, primjenom Lean proizvodnog procesa te primjenom učinkovitog upravljačkog sustava ljudskih resursa. Glavni učinci su: 1) zajednički transnacionalni RIS3 usmjeren model pametne proizvodnje sa akcijskim planom i 2) nacrt testiranja – implementacija pilota inovativnih, opskrbno (TransferLab) i potraživački (PolicyLab) vođenih akcija temeljenih na platformi znanja, matrici profila suradnje i središtu učenja tehnoloških udruženja. Projekt je financiran dijelom iz ERDF-a, dijelom iz IPA-e i dijelom iz sredstava zajednice.

Cilj projekta

Cilj projekta je poboljšanje okvirnih uvjeta inovacija u području pametne proizvodnje, temeljem RIS3 usmjerenog modela. Projekt će stoga doprinijeti višem stupnju teritorijalne integracije izuzetno heterogene dunavske regije razvojem i implementacijom strateških okvira i zajedničkih perspektiva u području novih rješenja u prerađivačkoj industriji u kojoj se djelovanje ne može učinkovito primijeniti bez transnacionalnog okvira. Prema utvrđenoj osviještenosti zajedničkih potreba, izazova i prilika, pilot akcije omogućit će dionicima razvoj novih pristupa na zajedničkoj osnovi. Projektni partneri žele prihvatiti ove izazove slijedeći interdisciplinarni i model »četverostruke zavojnice« testirajući model pametne proizvodnje koji će se prikazati pomoću pilota „odozdo prema gore“ i „odozgo prema dolje“. S razvijenim okvirom, alatima i uslugama te konkretnim pilotima projekt će pokazati jake komplementarnosti sa širim EUSDR-om (EU Strategija za dunavsku regiju).

Kao glavni rezultat projekta predviđa se poboljšana suradnja između istraživanja i poslovanja u području pametne proizvodnje. Projektni partneri će se orijentirati ka pronalasku novih rješenja u područjima primjene novih tehnologija za poboljšanje energetske učinkovitosti, ICT alata za bolji menadžment i praćenje procesa, mehatronike radi smanjenja radnih koraka, kvarova proizvoda i poboljšanja učinkovitosti proizvodnje, zatim poboljšanje proizvodnog procesa putem standarda kvalitete, procesa Lean proizvodnje i upravljanja podataka – učinkovit sustav s ciljem mjerenja efikasnosti i kontroliranja radnih operacija, efikasnosti zaposlenika te zadovoljstva i sustava poticaja izvedbe. Projekt će doprinijeti poboljšanju upravljanja inovacija kroz implementaciju strukture transnacionalne suradnje koja će biti u poziciji da podrži EU Strategiju za dunavsku regiju.

Projektni partneri

 1. Pomurje Technology park – PTP (SI)
 2. Technical University of Cluj-Napoca – UTCN (RO)
 3. Croatian Agency for SMEs, Innovations and Investments – HAMAG-BICRO (HR)
 4. University of Stuttgart – Institute for Human Factors and Technology Management – USTUTT (DE)
 5. PROFACTOR GMBH – PRO (AT)
 6. University of West Bohemia – UWB (CZ)
 7. Slovak Chamber of Commerce and Industry – SCCI (SK)
 8. Pannon Business Network Association – PBN (HU)
 9. Foundation “Cluster Information and Communications Technologies” – BICT (BG)
 10. Chamber of Commerce and Industry of Serbia – CCIS (RS)
 11. Public Agency for Entrepreneurship, Internationalisation, Foreign Investments and Technology – SPIRIT (SI)
 12. Stuttgart Region Economic Development Corporation – WRS (DE)
 13. Ministry of Economy of the Republic of Serbia – MERS (RS)

Trajanje projekta:  30 mjeseci (01/2017 – 06/2019)

Vrijednost projekta

 • Ukupna vrijednost: 1.838.636,60 EUR, od čega je HAMAG-BICRO-u na raspolaganju 177.014,00 EUR
 • Iznos financiran iz ERDF: 1.456.071,99 EUR
 • Iznos financiran iz IPA: 106.769,09 EUR

Glavna stranica projekta: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/smart-factory-hub

Kontakt: smartfactoryhub [at] hamagbicro.hr

AKTIVNOSTI PO PROJEKTU 

Smart Factory Hub newsletter

HAMAG-BICRO potiče Pametnu proizvodnju u Hrvatskoj