• hr
  • en
  • de
  • it
  • ru

Europski projekti

Međunarodnom suradnjom HAMAG-BICRO kontinuirano spaja domaće i strane partnere na međunarodnim projektima, surađuje s tijelima nadležnim za provedbu strukturnih fondova EU, programira nove sheme unutar budućih operativnih programa te provodi projekt BIOCentar.

Provodi se strateško promišljanje i kreiranje aktivnosti HAMAG-BICRO-a usmjerenih na provođenje EU programa i projekata te se usmjerava na poboljšavanje kvalitete HAMAG-BICRO-vih programa, kao i kontinuirano učenje i stjecanje novih vještina zaposlenika prijenosom dobrih praksi putem međunarodne suradnje.

Najveći izazov pred kojim se HAMAG-BICRO nalazi, ne samo kao jedna od institucija Nacionalnog inovacijskog sustava, već i kao dio većeg sustava poticanja konkurentnosti koji je objedinjen u okviru operativne strukture Operativnog programa regionalna konkurentnost, jest usklađivanje Republike Hrvatske s tržištem Europske Unije. Strateška dugoročna promišljanja o politikama poticanja konkurentnosti te njihovo usklađivanje s politikama EU jedan je od fokusa HAMAG-BICRO-a.

Prepoznajući važnost međunarodne promocije ulažu se značajni napori vezani uz prenošenje iskustva i znanja HAMAG-BICRO-a o provedbi nacionalnih tehnoloških programa s ciljem formiranja međunarodne mreže prijenosa dobrih praksi u procesu upravljanja sustavom inovacija. Rezultat toga je suradnja s državnim agencijama sličnog profila te uspostavljanje mreže regionalnih inovacijskih agencija čija je svrha unapređenje sustava i osiguravanje dodatnih izvora financiranja.