• hr
  • en
  • de
  • it
  • ru

Otvoreni javni pozivi

OTVORENI JAVNI POZIVI

Na ovoj stranici možete pronaći otvorene javne pozive u nadležnosti Ministarstva poduzetništva i obrta, a za koje HAMAG-BICRO obavlja funkciju Posredničkog tijela razine 2 (PT2).

Otvoreni, zatvoreni i natječaji u najavi nalaze se na internetskoj stranici www.strukturnifondovi.hr. Trenutno otvoreni javni pozivi u kojima HAMAG-BICRO sudjeluje kao PT2 su sljedeći:

CERTIFIKACIJOM PROIZVODA DO TRŽIŠTA

Javni poziv: Certifikacijom proizvoda do tržišta

Poziv je namijenjen mikro, malim ili srednjim poduzećima za uvođenje i primjenu europskih i međunarodno (globalno) priznatih normi kako bi im se omogućio lakši pristup novim tržištima. Cilj ovog Poziva je osiguranje preduvjeta MSP-ovima za povećanje izvoza i ukupne konkurentnosti dokazivanjem kvalitete, sigurnosti i pouzdanosti svojih proizvoda.

Bespovratna sredstva se dodjeljuju u okviru trajno otvorenog Poziva s rokom dostave projektnih prijava do 31. prosinca 2018. godine ili do iskorištenja raspoloživih sredstava koja iznose 38.000.000,00 kuna.

Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti je 20.000,00 kuna, dok je najveći iznos 1.000.000,00 kuna.


INTERNACIONALIZACIJA POSLOVANJA MSP-ova

Javni poziv: Internacionalizacija poslovanja MSP-ova

Poziv je namijenjen mikro, malim ili srednjim poduzećima za povećanje sposobnosti hrvatskog gospodarstva za sudjelovanje na globalnim tržištima te povećanje udjela MSP-ova u ukupnom izvozu roba i usluga poboljšanjem uvjeta za njihov rad u međunarodnom okruženju.

Cilj je olakšati predstavljanje vlastitih proizvoda/usluga međunarodnoj poslovnoj zajednici u inozemstvu i uvođenje proizvoda na novo, inozemno tržište te povećanje mogućnosti poslovne suradnje s inozemnim partnerima.

Bespovratna sredstva se dodjeljuju u okviru otvorenog Poziva s rokom dostave projektnih prijava od 03.05.2017. do 31.12.2017. ili do iskorištenja raspoloživih sredstava koja iznose 38.000.000,00 kuna.

Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti je 100.000,00 kuna dok je najveći iznos 1.000.000,00 kuna.

Izvještaj s radionice Internacionalizacija poslovanja MSP-ova održane u Rijeci, 24.4.2017.

ISTRAŽIVANJE, RAZVOJ I INOVACIJE

http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1158

Poziv je namijenjen mikro, malim, srednjim i velikim poduzetnicima, i/ili organizacijama za istraživanje i širenje znanja koja doprinose svojim znanjem i istraživačkim kapacitetima u provedbi projekata istraživanja i razvoja u svojstvu partnera. Poziv uključuje razvoj novih proizvoda, tehnologija i poslovnih procesa kroz povećanje privatnih ulaganja u istraživanje, razvoj i inovacije, te jačanje kapaciteta poduzeća za istraživanje, razvoj i inovacije, kroz poboljšanje njihove suradnje s institucijama za istraživanje i razvoj, a s ciljem razvoja novih ili znatno poboljšanih proizvoda (dobara ili usluga).

Iznos bespovratnih sredstava koji se dodjeljuje u okviru ovog trajno otvorenog Poziva (do iskorištenja raspoloživih sredstava, a najkasnije do 31. prosinca 2019. godine) iznosi 748.000.000,00 kuna.

Najniža vrijednost potpore, odnosno najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po projektu po pojedinom korisniku u okviru ovog Poziva iznosi 190.000,00 kuna, a najviši 56.000.000,00 kuna.

OBAVIJEST ZA PRIJAVITELJE

Metodologija obračuna troškova plaća

Metodologija obračuna neizravnih troškova


KOMERCIJALIZACIJA INOVACIJA U PODUZETNIŠTVU

Javni poziv: Komercijalizacija inovacija u poduzetništvu

Poziv je namijenjen mikro, malim ili srednjim poduzećima za poticanje ulaganja neophodnih za primjenu (komercijalizaciju) rezultata istraživanja, razvoja i inovacija (do kojih su došli sami MSP–ovi, u suradnji s drugima ili putem transfera znanja i tehnologije) u poslovne aktivnosti i pokretanje proizvodnje na temelju primijenjenih rješenja. Cilj ovog Poziva je podržati projekte usmjerene ka novim proizvodima i uslugama koje imaju pozitivan učinak na poslovne rezultate i rast poduzeća te s tržišnim potencijalom na međunarodnoj razini.

Bespovratna sredstva se dodjeljuju u okviru otvorenog Poziva s rokom dostave projektnih prijava do 31. prosinca 2017. godine ili do iskorištenja raspoloživih sredstava koja iznose 114.000.000,00 kuna.

Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti je 760.000,00 kuna dok je najveći iznos 7.600.000,00 kuna.

PRUŽANJE VISOKOKVALITETNIH USLUGA ZA MSP PUTEM PODUZETNIČKIH POTPORNIH INSTITUCIJA (PPI)

Javni poziv: Pružanje visokokvalitetnih usluga za MSP putem poduzetničkih potpornih institucija (PPI)

Poziv je namijenjen potpornim institucijama za poduzetnike u privatnom ili javnom vlasništvu s ciljem osiguravanja učinkovite pomoći kako bi se učvrstio položaja MSP-ova na tržištu, smanjila asimetrija informacija među MSP-ovima te olakšao pristup poslovnim znanjima i vještinama, partnerima i informacijama ključnim za rast i razvoj poslovanja, te kako bi se unaprijedila gospodarska uspješnost, i stopa preživljavanja MSP-ova.

Bespovratna sredstva se dodjeljuju u okviru otvorenog Poziva s rokom dostave projektnih prijava do 1. listopada 2017. godine. Ukupna raspoloživa sredstva iznose 22.800.000,00 kuna.

Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti je 100.000,00 kuna dok je najveći iznos 600.000,00 kuna.