• hr
  • en
  • de
  • it
  • ru

Otvoreni javni pozivi

OTVORENI JAVNI POZIVI

Na ovoj stranici možete pronaći otvorene javne pozive u nadležnosti Ministarstva poduzetništva i obrta, a za koje HAMAG-BICRO obavlja funkciju Posredničkog tijela razine 2 (PT2).

Otvoreni, zatvoreni i natječaji u najavi nalaze se na internetskoj stranici www.strukturnifondovi.hr. Trenutno otvoreni javni pozivi u kojima HAMAG-BICRO sudjeluje kao PT2 su sljedeći:


ISTRAŽIVANJE, RAZVOJ I INOVACIJE

http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1158

Poziv je namijenjen mikro, malim, srednjim i velikim poduzetnicima, i/ili organizacijama za istraživanje i širenje znanja koja doprinose svojim znanjem i istraživačkim kapacitetima u provedbi projekata istraživanja i razvoja u svojstvu partnera. Poziv uključuje razvoj novih proizvoda, tehnologija i poslovnih procesa kroz povećanje privatnih ulaganja u istraživanje, razvoj i inovacije, te jačanje kapaciteta poduzeća za istraživanje, razvoj i inovacije, kroz poboljšanje njihove suradnje s institucijama za istraživanje i razvoj, a s ciljem razvoja novih ili znatno poboljšanih proizvoda (dobara ili usluga).

Iznos bespovratnih sredstava koji se dodjeljuje u okviru ovog trajno otvorenog Poziva (do iskorištenja raspoloživih sredstava, a najkasnije do 31. prosinca 2019. godine) iznosi 748.000.000,00 kuna.

Najniža vrijednost potpore, odnosno najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po projektu po pojedinom korisniku u okviru ovog Poziva iznosi 190.000,00 kuna, a najviši 56.000.000,00 kuna.

OBAVIJEST ZA PRIJAVITELJE

Metodologija obračuna troškova plaća

Metodologija obračuna neizravnih troškova

 

KOMERCIJALIZACIJA INOVACIJA U PODUZETNIŠTVU

Javni poziv: Komercijalizacija inovacija u poduzetništvu

Poziv je namijenjen mikro, malim ili srednjim poduzećima za poticanje ulaganja neophodnih za primjenu (komercijalizaciju) rezultata istraživanja, razvoja i inovacija (do kojih su došli sami MSP–ovi, u suradnji s drugima ili putem transfera znanja i tehnologije) u poslovne aktivnosti i pokretanje proizvodnje na temelju primijenjenih rješenja. Cilj ovog Poziva je podržati projekte usmjerene ka novim proizvodima i uslugama koje imaju pozitivan učinak na poslovne rezultate i rast poduzeća te s tržišnim potencijalom na međunarodnoj razini.

Bespovratna sredstva se dodjeljuju u okviru otvorenog Poziva s rokom dostave projektnih prijava do 31. prosinca 2017. godine ili do iskorištenja raspoloživih sredstava koja iznose 114.000.000,00 kuna.

Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti je 760.000,00 kuna dok je najveći iznos 7.600.000,00 kuna.