• hr
  • en
  • de
  • it
  • ru

ESI fondovi 2014. – 2020.

ESI fondovi 2014. – 2020.

Ulaskom u punopravno članstvo Europske unije, Republika Hrvatska postala je korisnica sredstava iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESI fondovi). U financijskom razdoblju 2014. – 2020. Republici Hrvatskoj je iz ESI fondova na raspolaganju ukupno 10,676 milijardi eura. Nikad dosad naša zemlja nije imala toliko sredstava za ulaganje u rast i razvoj.

Od tog iznosa 8,397 milijardi eura predviđeno je za ciljeve kohezijske politike, a 2,026 milijarde eura za poljoprivredu i ruralni razvoj te 253 milijuna eura za razvoj ribarstva.

Operativni programi Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. (usvojen 12. prosinca 2014.) i Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. (usvojen 17. prosinca 2014.), temeljem kojih se može započeti s korištenjem dodijeljenih sredstava, usvojeni su među prvom trećinom operativnih programa država članica Europske unije.


ULOGA HAMAG-BICRO-a

Temeljem Uredbe o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem, „Ulaganje za rast i radna mjesta” (Narodne novine br. 107/14 i 23/15), Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) obavlja funkciju Posredničkog tijela razine 2 (PT2) u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ u financijskom razdoblju 2014. – 2020., za specifične ciljeve 1b1, Prioritetne osi 1. Jačanje gospodarstva primjenom istraživanja i inovacija u nadležnosti Ministarstva gospodarstva te za specifične ciljeve 3a1, 3a2, 3d1 i 3d2 Prioritetne osi 3. Poslovna konkurentnost u nadležnosti Ministarstva poduzetništva i obrta.

Europski-strukturni-i-investicijski-fondovi_CMYK OP-konkurentnost-i-kohezija_CMYK


HAMAG-BICRO KAO KORISNIK SREDSTAVA TEHNIČKE POMOĆI

Naziv projekta: Tehnička pomoć za Hrvatsku agenciju za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO)

Kratki opis: Projekt „Tehnička pomoć za Hrvatsku agenciju za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO)“ namijenjen je izgradnji i jačanju institucionalnih kapaciteta HAMAG-BICRO-a te pružanju potrebne stručne potpore aktivnostima koje Agencija provodi u svojstvu Posredničkog tijela razine 2 (u daljnjem tekstu: PT2) u Sustavu upravljanja i kontrole (u daljnjem tekstu: SUK) za Operativni program „Konkurentnost i kohezija“ (u daljnjem tekstu: OPKK) za financijsko razdoblje 2014. – 2020. Sredstva tehničke pomoći doprinijet će većoj apsorpciji sredstava iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u vezi s ciljem „Ulaganje za rast i radna mjesta“.

Ciljevi projekta: HAMAG-BICRO kao novo tijelu u SUK-u za OPKK za financijsko razdoblje 2014. – 2020. treba osigurati kvalitetnu i učinkovitu provedbu svih delegiranih funkcija PT2 temeljem Sporazuma o obavljanju delegiranih funkcija u okviru OPKK 2014. – 2020., sklopljenog sa Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije kao Upravljačkim tijelom.

Cilj projekta Tehnička pomoć za HAMAG-BICRO“ je pružanje potpore aktivnostima PT2 u SUK za OPKK jačanjem kapaciteta svih organizacijskih jedinica koje sudjeluju u obavljanju funkcija PT2, pružanjem nužne vanjske stručne pomoći pri provjeri prijavitelja i projektnih prijedloga i/ili upravljanju i izvršavanju ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava te informacijskom podrškom korisnicima i potencijalnim korisnicima. Ovaj projekt doprinijet će većoj apsorpciji sredstava iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u vezi s ciljem „Ulaganje za rast i radna mjesta“ te njihovoj boljoj vidljivosti i prepoznatljivosti od strane zainteresirane i šire javnosti.

Ukupna vrijednost projekta: 83.613.908,44 kn, od čega je 85% sufinancirano sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) u iznosu 71.071.822,00 kn.

Razdoblje provedbe projekata: 1.1.2014. – 31.12.2018.

Kontakt osoba:

Monika Šućur, Savjetnica Uprave za strategiju i EU fondove

Telefon: 01 488 10 41

E-mail: monika.sucur@hamagbicro.hr


Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.